Za dušo

Današnji čas je usmerjen v pridobivanje in kopičenje bogastva, pri tem pa velikokrat pozabimo nase, na svojo dušo in duha. Ne znamo se več sprostiti, ne znamo sočustvovati, ne vemo kdo sploh smo in kakšna je naša pot. Veselje in uteho iščemo v materialnih dobrinah in kar kmalu ugotovimo, da nam le-te prinašajo kratkoročno zadovoljstvo, v svoji duši pa čutimo praznino. Biti bogat, pomeni biti bogat v sebi. Dostop do vseh vrst medijev nam je prinesel, da smo pozabili na zaupanje vase. Ne zaupamo več intuiciji, ki nam je bila položena v zibelko. Kdo sem? Od kod prihajam? Kam grem?

Angeli in njihova energija je ena izmed poti, ki nam lahko pomaga najti odgovore.